ผลงานการออกแบบ

คุณ เนาวรัตน์ บันสิทธิ์

วัน เดือน ปีเกิด10 July 1963
ตำแหน่งบริหาร(เอกชน)เจ้าของกิจการ
ศิลปินอิสระศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา ,มูลนิธิแสงดาบันสิทธิ์ 105 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม. 69-70 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
ที่อยู่บ้านไร่ไผ่งาม 105 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม. 69-70 ตำบลสบเตียะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์081-671-6180โทรสาร053-361-230
Emailnaowarat.Thom@gmail,comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2536 : รางวัลที่ 1 ในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยประเภท "ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติเป็นลวดลายประยุกต์" จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- 2546 รางวัลที่ 1 ในการประกวดผ้าไหมและผ้าทอไทยสไตล์สากล
เนาวรัตน์ บันสิทธิ์