ผลงานการออกแบบ

อ. นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

วัน เดือน ปีเกิด1 November 1970
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/DiplomaTechnique of MarbleสถาบันการศึกษาAccademia di Belle Arti ,Florence ,Italy
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่48
ที่ทำงานภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่12/13 ซอยปิยะวัชร ถนนสุขุมวิท 48 ตำบลพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์081-866-0496โทรสาร
Emailn_viroonchatapun@yahoo.co.thWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 : นิทรรศการกรุงเทพ รศ. 226,หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2007 :“Water” Thai Contemporary Art Exhibition 2007 on an Occasion of Silpa Bhirasri Day. On the Auspicious Occasion of HisMajesty the king’s 80th Birth Anniversary Celebration. Art Gallery of Silpakorn University, Bangkok, Thailand
- รับเชิญร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมไทยครั้งที่8 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” ณ. หอศิลป์ ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ 13 ต.ค.-3 พ.ย.
- 2552 : นิทรรศการศิลปกรรม "โคมแก้วแห่งความสุกใส" หอศิลป์ PSG Gallery
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2543 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทองประเภทประติมากรรมจากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่46
- 2541 : เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม จากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
- 2539 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- 2544 : ทุน " Artistic Residency Program " จาก Fundacao Oriente , ประเทศ Portugal
นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์