ผลงานการออกแบบ

อ. ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

วัน เดือน ปีเกิด21 June 1963
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาศิลปไทยสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาศิลปไทยสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่40
ที่ทำงานภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่36/9 ม. 3 หมู่บ้านคุณาลัย ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา พุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์081- 149-5999โทรสาร-
Emailaj_jank@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 : นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะกับสิ่งแวดล้อมโลก ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและหอศิลป์จิมทอมสัน กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- 2551 นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย “มหาภิเนษณ์กรม” ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ หอศิลป์ อาเดล ทองหล่อ กรุงเทพฯ
- 2533-53 - นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 7-27 หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- -
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- ได้รับเลือกร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน อังกฤษ
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2533 ของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 2 ของบริษัทโตชิบาประเทศไทย
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมแนวไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 14
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 37,39,40
ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ