ผลงานการออกแบบ

อ. ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย

วัน เดือน ปีเกิด13 January 1972
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาศิลปไทยสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาศิลปไทยสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่99/25 หมู่บ้านรุ่งอรุณวิลล์ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์081-624-7894โทรสาร-
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 : การแสดงงานทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 9 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
- 2553 : การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2552 : รางวัลยอดเยี่ยมทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 9
- รางวัลที่1 สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2553
ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย