ผลงานการออกแบบ

รศ. ทินกร กาษรสุวรรณ

วัน เดือน ปีเกิด10 July 1969
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)ผู้ช่วยอธิการบดี(กิจการนักศึกษา)วังท่าพระ
ตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่60/45 ภัสสร 14 ซอย 10 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์081-408-1971โทรสาร02-496-2532
Emailtinnakornka@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 : การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56
- 2552 : การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2553 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- 2552 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง(ภาพพิมพ์)การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
- 2548 : รางวัลที่ 4 "The 6th Kochi International Triennial Exhibition of Prints
- 2548 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง(ภาพพิมพ์)การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51
ทินกร กาษรสุวรรณ