ผลงานการออกแบบ

ผศ. ถาวร โกอุดมวิทย์

วัน เดือน ปีเกิด31 July 1956
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่99/45 หมู่ 18 หมู่บ้านเบลเลอวิวส์ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี , ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์02-422-2092โทรสาร02-422-2091
Emailardelgallery@gmail.comWebsitehttp://www.ardelgallery.com
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 .เหลือง = แดง = แดง = เหลือง",หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพ
- 2553 "ฝันถึงสันติภาพ" หอศิลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2553 : "See Saw seen III " ,ดีโอบี หัวลำโพง แกลเลอรี่
- 2552 : "รอยยิ้มสยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก" หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2524 รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2524 โดยการสนับสนุนของธนาคากสิกรไทย
- 2529 รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมไทยร่วมสมัย, จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 10
- 2534 1st Prize , 4th Biennail Exhibition of Printing, Wakayama,Japan
- 2535 ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
- 2537 Grand Prix, 3rd Graphic Arts, Biennial Belgrade 94, Yugoslavia